Семинар на тема: „Топлинни мостове – същност, проблеми и практически решения“

Семинар на тема: „Топлинни мостове – същност, проблеми и практически решения“

Семинарът ще се проведе на 29.03.2018 г. от 13,30 ч., с регистрация от 13 часа, в зала „Конферанс 5“ на Парк-хотел „Москва“, с адрес гр. София, ул. „Незабравка“ №25.

Поради значимостта на явлението „Топлинен мост” за енергийната ефективност на сградите, особено в сеизмични райони, какъвто е и България, БАИС организира обучителен семинар по тази тема, в който са застъпени както теоретични въпроси, така и практически решения.

Цели на семинара:

*  Да се запознаят участниците със същността на явлението „Топлинен мост”;

*  Да се усвоят знания и способности за анализиране на влиянието на топлинните мостове върху енергийната ефективност на сградите;

* Да се представят най-често срещаните причини за възникването на топлинните мостове и да се предложат принципни решения за избягването им;

* Да се обучат проектантите да ползват програмни решения за оразмеряване на защитата на топлинните мостове;

* Да се дадат принципни детайли за изпълнение на тази защита;

* Да се дадат примери за добри и лоши практики при изпълнение на проектните решения;

* Да се предоставят съвети и препоръки при практическото изпълнение на детайлите.

 

Съдържание на семинара:

* Явлението „топлинен мост” – значение, принципни решения.

* Същност на проблема. Влияние върху ЕЕ на сградите.

* Нормативна база.

* Най-често срещани детайли на топлинни мостове в строителната традиция на Балканите и конкретно в България.

* Проектиране на топлозащита в зоната на топлинните мостове. Изчисления, решения и детайли.

* Практически решения за намаляване влиянието на топлинните мостове.

 

Програма на семинара и допълнителна информация

 

Такса участие: 96 лв. с ДДС

Моля да се регистрирате за участие не по-късно от 09.03.2018 г., като попълните следната електронна форма и да заплатите участието си до 16.03.2018 г. по банков път:

 

Данни за банков превод

IBAN BG66UNCR75271000012019

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Титуляр на сметка: БАИС

Основание: Семинар „Топлинни мостове“

Програма

Покана

За допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на 02/9631071 или 0886386192.

Лице за контакт: Надежда Николова

БАИС

 

За повече информация: ЛИНК