АРХИТЕКТУРА И ЦЕННОСТИ- лекция на проф.арх.Тодор Кръстев

АРХИТЕКТУРА И ЦЕННОСТИ- лекция на проф.арх.Тодор Кръстев

Каним Ви да заповядате на лекция  на проф. арх. Тодор Кръстев на 25 октомври, 16:30, УАСГ, зала 226 като част от Юбилейния архитектурен форум на КАБ “Архитекти във времето”.

Резюме:

Как професионалният път на един архитект се преплита с историческата еволюция на идеите за опазване на ценностите. Културни измерения на средата – културна среда с памет, дух и идентичност. Интерпретация на културния контекст чрез архитектурно творчество – помнеща архитектура. Модели на архитектурно мислене и поведение в наследената среда. Възможни сценарии за бъдещето.

ILUSTRAZIA

Античният стадион на Филипопол в Пловдив. Проект на колектив с ръководител проф. Т. Кръстев, реализиран през 2012 с помощта на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.