Обучителен курс ” Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради”

Обучителен курс ” Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради”

В изпълнение на годишната програма на „Българска асоциация за изолации в строителство“ (БАИС), Асоциацията ще проведе обучения, ориентирани към дейността и експертизата на участниците в строително-инвестиционния процес.

В тази връзка имаме удоволствието да поканим членовете на КАБ да се включат в обучителен курс по работа с „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“ /ЕЕООКС/, насочен към
участниците в инвестиционния процес: архитекти, инженери-проектанти, надзорници, пожарникари и представители на общините. Темата на курса е „Ръководството за ЕЕООКС – средство за улеснение на проектирането и
контрола в строителния процес“. Курсът се предвижда да протече в рамките на четири астрономически часа и да се проведе в градовете София, Пловдив и Бургас през месец ноември 2017 г., както следва:

 *2 ноември 2017 г.  от 13.30 ч.* – гр. София, бул. Христо Смирненски 1/вход откъм бул. Драган Цанков/, сграда на КИИП, ет.4, заседателна зала

* 9 ноември 2017 г. от 13.30 ч*. – гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бул. "Освобождение" № 32, ет. 4, зала на КИИП

 *16 ноември 2017 г. от 13.30 ч*. – гр. Бургас, к-с "Лазур", бл. 152, ет.1, офис 3-4, зала на КИИП

*Такса участие: 60 лв. с включено ДДС /за едно обучение/*

*Моля желаещите да участват в курса да се регистрират не по-късно от 22 октомври 2017, като попълнят следната електронна форма:*

Регистрационна форма


Програма за обучение в Бургас
Програма за обучение в Пловдив
Програма за обучение в София 
Покана Бургас
Покана Пловдив
Покана София