BIM решения на Autodesk за архитектурно проектиране

BIM решения на Autodesk за архитектурно проектиране

Уважаеми колеги,

Фирма КАД Пойнт – Златен Партньор на Autodesk Ви кани да посетите работна среща на тема:BIM решения на Autodesk за архитектурно проектиране
25 април 2018 г., 10.00 ч. хотел Новотел София, зала България
бул. Цариградско шосе 115 N

10:00 Откриване арх. Николай Баровски КАБ
10:05 Предимства на Autodesk решенията за строително-информационно моделиране (BIM)
10:15 Концепция и урбанистичен дизайн с InfraWorks 360. BIM взаимодействие с модели създадени в Revit.
10:40 Координация в облачната среда – BIM 360. Съгласуване, времеви график и количества в Autodesk Navisworks Manage.

11:15 Кафе пауза.
11:45 Новoсти в Autodesk Revit 2019
11:55 Autodesk Revit – софтуер за архитектурно проектиране.
• основни функции
• най-често използвани техники от практиката
• работа и съгласуване на различни дисциплини в Revit среда.
12:45 Представяне на проекти от изготвени от български фирми на Revit – част архитектура и част Конструкции.
12:55 Въпроси, дискусия

13:00 Закриване
Участието е безплатно, изисква се само преварителна РЕГИСТРАЦИЯ