КУРС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА АРХИТЕКТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО КЪМ НИНКН И ЦЕНТЪРА ЗА ВИСШИ НАУКИ „ШАЙО“ ДЕВЕТО ИЗДАНИЕ, 2022-2024 г.

КУРС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА АРХИТЕКТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО КЪМ НИНКН И ЦЕНТЪРА ЗА ВИСШИ НАУКИ „ШАЙО“ ДЕВЕТО ИЗДАНИЕ, 2022-2024 г.

Започва записването за специализирания курс по опазване на недвижимото културно наследство, организиран от НИНКН и френския център за висши науки „Шайо“.

Деветото издание на курса 2022 – 2024 г. ще се проведе в Пловдив. Началото е на 30 септември. Продължителността е 4 семестъра, 700 учебни часа – два пъти месечно, през седмица, в четвъртък, петък и събота. Обучението е предназначено за архитекти. Четвъртият семестър е посветен на подготовката на дипломен проект.

Курсът включва лекции по история, архитектурно заснемане и художествена реставрация, исторически особености на българските сгради, църкви и манастири, международни норми и стандарти, патология на строителните материали.

Преподавателите са французи и българи – архитекти, историци, археолози, изкуствоведи и реставратори, авторитети в своите области. След втория семестър гост-преподавателите от Франция ще водят ателие по архитектура и урбанизъм.

В края на 2-годишната школа всеки специализант защитава дипломен проект, за да получи професионален сертификат от НИНКН и Екол дьо Шайо.

Над 100 архитекти са завършили програмата от началото й през 2000-та година досега. Почти всички работят в областта на опазването на недвижимото културно наследство.

Школата на Шайо, основана през 1887 г., задава европейските стандарти в сферата на проучването, документирането и опазването, реставрацията и съвременното осмисляне на недвижимото културно наследство.

В края на миналата година НИНКН, Екол дьо Шайо към Центъра за архитектура и наследство в Париж, Министерството на културата и посланикът на Франция у нас подписаха споразумение за сътрудничество, с което курсът бе подновен след двегодишно прекъсване.


 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

За този курс могат да кандидатстват всички български и чуждестранни дипломирани архитекти.

Необходимите документи :

– мотивирано заявление за участие до директора на НИНКН;

– CV и телефон за връзка;

– копие от диплома за завършено висшe образование, специалност „Архитектура“.

 

Таксата за участие е 800 лв. на семестър.

Срокът за подаване на документи е до 1 август 2022 г.

Необходимо е да бъдат предадени на хартиен носител в деловодството на НИНКН на адрес София 1000 , бул. „Ал. Стамболийски“ №17  и на електронен адрес checbg@gmail.com.

 

 

За повече информация:

Секретар на НИНКН – (02)44 84 810

арх. Рада Стефанова – 0896 846 039