Tри архитектурни срещи на тема градоустройство

Tри архитектурни срещи на тема градоустройство

Цикълът „Архитектурни срещи“ е проект на Камарата на архитектите в България – Регионална колегия Варна, със съорганизатори група Ре-Аниматори #reanimatorite, подкрепен от Съюз на Архитектите в България – дружество Варна и съфинансиран от Фонд „Култура“ Община Варна.

Проектът включва три архитектурни срещи на тема градоустройство (Визия за София – Принципи на работа при споделено създаване на градска визия, Адаптиране на архитектурните културни наследства към нуждите на съвременния град, Регенериране на един квартал ) и една творческа работилница по „Споделено създаване в градската среда“.

Първата среща е с архитект Любо Георгиев, ръководител на проекта „Визия за София“.

Тя ще се проведе на 13 юли 2018 г. от 10,30 ч. в Зала Пленарна на Община Варна.

По време на срещата, ще бъдат представени принципите на работа във „Визия за София“ и как тази добра практика може да се приложи и в други градове на страната.

Ще бъдат засегнати и следните въпроси:

• Защо един град се нуждае от дългосрочна визия?

• Защо е важно визията на един град да бъде изработена от широк екип от поливалентни специалисти?

• Споделеното създаване, защо е нужно?

• Как екипът работи с областната и общинска администрация? Механизми за взаимодействие?

• Ролята на бизнеса, организациите, гражданските организации и гражданите в споделеното създаване на градска визия?

• Каузата на градското пространство през професионалния поглед на архитекта?

След представянето ще има възможност за дискусия и задаване на въпроси от всички присъстващи в залата.

Вход Свободен!