УЧАСТВАЙТЕ В КОНКУРСА „МОЯТА КЪЩА С VELUX 2018“

УЧАСТВАЙТЕ В КОНКУРСА „МОЯТА КЪЩА С VELUX 2018“

Искаме да ви напомним, че изтича крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса Моята Къща с VELUX 2018 г. и Ви каним да участвате с проекти, изготвени за Ваши клиенти. Срокът за участие е 23 юли 2018 г.

Ще се радваме да приемете предизвикателството на конкурса и да получим Вашите креативни проекти! Ползите за Вас са:

·Най-интересните предложения ще бъдат отразени в рекламни и PR материали в медиите.

·Конкурсът ще получи сериозно отразяване в социалните мрежи. Предвиждаме представяне на всеки проект, които достигне до финалния кръг и гласуване от потребителите на социалната мрежа.

·Ще бъдат създадени видео материали и интервюта, които ще представят, както архитектите, така и собствениците на жилището.

Помогнете на Вашите клиенти, да получат дом, с изобилна дневна светлина и здравословен вътрешен климат.

Научете всичко за механизма, общите условия и етапи на конкурса!
Екипът на VELUX пожелава успех!