Решение на КЗК прави искане за временна мярка за спиране на „Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в Стара Загора

Решение на КЗК прави искане за временна мярка за спиране на „Открит конкурс за идеен проект за многофункционална спортна зала в Стара Загора

Приложено можете да се запознаете с решението на Комисията за защита на конкуренцията – ЛИНК С PDF

Благодарствено писмо на арх.Банко Банков за оказаното му съдействие от страна на КАБ