Официално награждаване на победителите в конкурса за архитектурно художествен елемент на градската среда в гр.Брацигово

Официално награждаване на победителите в конкурса за архитектурно художествен елемент на градската среда в гр.Брацигово

На 09.09.2021г. на официална церемония  в Културния дом на гр.Брацигово по време на архитектурния форум „Каменният поток на времето“ , организиран от КАБ РК София Област, бяха обявени победителите в конкурса за идеен проект на архитектурно-художествен елемент в градската среда ситуиран на главната пешеходна алея в центъра на града.

Девет членно жури в състав – арх.Борислав Владимиров- Председател на комисията на журито, Надежда Казакова – Кмет на гр.Брациговоарх.Константин Пеев – Зам.Председател на КАБ, проф.д-р арх.Валери Иванов – Зам.Председател на РК София Област, арх.Десислава Димитрова – организатор на форума, арх.Димитър Боюклиев-главен архитект на гр.Брацигово, ланд.арх.Александър Недев – член на УС на КАБ, проф.Крум Дамянов – скулптор, акад.Цвятко Сиромашки – скулптор, избра да наградите следните три проекта:

Първо място
Атанас Чакъров с проекта си “Силата на човешкия дух”

Парична награда в размер 1800лв. и реализация на проекта

Второ място

Екип от студенти от Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” – Доротея Николаева, Симона Райкова и Цветан Митев с проект “Времето – истинският разказ на историята”

Парична награда в размер на 900лв.

Трето място

арх.Михаил Дянков с проект “Каменният поток на времето”

Парична награда в размер на 600лв.