Конкурс „Проектиране на парково пространство зад Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

Конкурс „Проектиране на парково пространство зад Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

Целта на конкурса за „Проектиране на парково пространство зад Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски” е набиране на паркоустройствени идейни проекти за зелената площ зад сградата на Стопанския факултет към Софийския университет “Свети Климент Охридски”.

Целта на конкурса е да бъдат набрани проекти, които да предложат отговор на проблемите на мястото, да свърже сградите със зелените площи, да обживи празните в момента пространства и да се възползва от стратегическaтa позиция на терена като създаде възможности за контакт между заобикалящите го институции.

Подробно описание може да намерите в конкурсното задание. СВАЛИ КОНКУРСНОТО ЗАДАНИЕ – zip. autocad

Възможности и проблеми
Зоната, обект на настоящото задание се намира на стратегическо място, заключена между сградите на Стопанския факултет , Философския факултет на Софийския университет, Националната агенция за професионално образование и обучение , стадион “Академик” и комплекса на Българска академия на науките.
Граничната й позиция обуславя отговорна роля да създаде смислови и физически връзки между институциите, задоволявайки разнообразните им индивидуални потребности и създавайки възможности за бъдещи съвместни проекти и дейности.
Пространството има цел да се превърне в място за работа по проекти, дискусии, събития,
комуникация, отдих, спорт.
Настоящото състояние на задния двор не предполага провеждането на подобна програма от функции.
● Паркинги към прилежащите сгради разпокъсват пространството на двора
● Алейната мрежа е погълната от озеленяването в парка
● Парковата мебел е стара, износена и напълно негодна за употреба
● Отсъстват осветителна система, връзка с прилежащите сгради и стадиона
● Отсъства велопаркинг
Всички тези проблеми налагат преконфигуриране и освежаване съобразно с изработената програма.
Необходими функции и площи
На база на проведено проучване сред настоящи и бивши възпитаници, преподаватели, докторанти и служители на Стопанския факултет (виж подробности за анкетата в заданието), в територията, обозначена в заданието, трябва да се ситуират:
● “Форум” с места за сядане и дискусии 50 места
● Беседки с възможност за хранене, работа и комуникация 3 бр.
● Маси за тенис 2 бр.
● Свободни пространства с възможност за разполагане на мобилна мебел.
● Алеи с възможност за разполагане на стационарна мебел.
● Велопаркинг 40 велосипеда.
● Места за афиши (информационен спот).
● Свободно пространство с опция за разполагане на временни инсталации.
● Алея с възможност за разполагане на 10 бр. щандове.
● Входовете на сградите да са естествено свързани със зелената площ.
● Концепция за позициониране на информационни табели, кошчета, лампи.
● Всякакви промени в конфигурацията на паркингите да са такива, че броят паркоместа в проектното предложение да съответства на настоящия брой паркоместа.
● Съществуващата висока растителност да се съхрани възможно най-много.

Право да участват в конкурса и съпътстващите дейностите под шапката на инициативата Академия Градът имат студенти и професионалисти на възраст до 35 години в областта на архитектурата и строителството, ландшафтната архитектура и градоустройството, дизайнери…..

В конкурса могат да участват както индивидуални, така и екипни проекти.

Краен срок за регистрация на проекти: 14.06.2017 г.

За повече информация, касаеща конкурс “Проектиране на парково пространство зад Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски” и останалите конкурси от Академия Градът 2017