Архитектурен конкурс за обновяване на хотела към музей Етър

Архитектурен конкурс за обновяване на хотела към музей Етър

Етнографски музей на открито “Етър” с подкрепата на Община Габрово и Камара на архитектите в България отправя покана за общественo обсъжданe на предстоящия архитектурен конкурс ХОТЕЛ КЪМ МУЗЕЙ ЕТЪР.

Основната цел на конкурса е експертен, прозрачен и мотивиран избор на идеен архитектурен проект за преустройство на хотел “Странноприемница”, включващи адаптацията на сградата към съвременното функциониране на хотела и за целите на администрацията на ЕМО Етър, обновяване на интериора, както и благоустройство на прилежащите пространства.

Обсъждането ще се проведе на 20 юли, четвъртък, от 18:00 в Зала 230 на Архитектурния факултет на УАСГ, бул. Христо Смирненски 1, София и е второто по конкурса след провелото се в Габрово на 6-ти юли 2017.

Участие ще вземат представители на Община Габрово, ЕМО “Етър”, Камара на архитектите в България, екипа по организацията на конкурса, проектанти и независими експерти и организации.

Целта на събитието е публично обсъждане на работната концепция на заданието – цели, задачи, график, жури и предстоящи проучвания.

Анкета по конкурса е достъпна на страницата му във фейсбук www.facebook.com/hoteletar и на директен линк тук. Анкетата ще може да бъде попълвана и на място по време на предстоящите обсъждания. Обобщените резултати ще бъдат споделени публично при обявяването на конкурса.

 

Очакваме ви!

 

За хотел Странноприемница

https://www.etar.org/hotel/hotel.htm

Разположен в полите на Стара планина и в непосредствена близост до р. Сивек, хотел “Странноприемница” се намира на 8 км южно от центъра на Габрово и е част от Етнографския музей на открито “Етър”, обявен за паметник на културата с национално значение.

Хотелът е построен по повод честването на 1300 България с авторски колектив – арх. Иван Попов, арх. Людмила Белокапова (проектанти на сградата) и арх. Дора Радославова и Татяна Кондарева (проектанти интериор). През първите 10 години от своето построяване, сградата е предлагала възможност за настаняване в стаи с едно, две и три легла както и няколко апартамента с общ капацитет от 100 легла. Функционирали са хотелски ресторант, механа и девен бар. Мебелите, част от интериора са били създадени по проект и специално за самата сграда. Характерни елементи от интериора са дървени тавани, дъбови дюшемета, стълбищни парапети, черги и гоблени – последните са изработени в работилниците на ЕМО Етър.

Днес хотел Страннопроемница не използва пълния си капацитет. Посещенията на туристи са основно в рамките на проелтно-летния сезон, а продължителността на престоя им се ограничава в рамките на уикенд. Интериорът на стаите и част от помещенията за обществено обслужване имат нужда от обновяване. Ресторантът към хотела не функционира, като се разчита единствено на работещата механа, към която няма осигурена директна връзка в рамките на самата сграда.

На лице са големи площи, които са неизползваеми и дават силно отражение върху общото енергийно потреление и разходи за поддръжка на сградата. Сградата не отговаря и на съвременните норми за проектиране и безопасност.

Към изброените проблеми налагащи преустройствена намеса следва да бъде добавено намерението на ръководството на етнорафския музей за преместване на администрацията в сградата на хотела. Това се налага за осигуряване на допълнителни изложбени площи и възможности за културни прояви в заеманата понастоящем от администрацията на музея сграда в рамките на комплекса.

За ЕМО Етър

https://www.etar.org

 

Етнографски музей на открито “Етър” е първият по рода си в България. Открит на 7 септември 1964 г, музеят съхранява и представя архитектурното богатство, стопанското многообразие, бита и културата на населението на централната част на Стара планина от края на ХVІІІ до началото на ХХ в.

Разположен на площ от 25 декара, музеят включва над 50 сгради и обекта с обществено и култово предназначение, както и няколко тематични експозицииединствената в България сбирка от действащи съоръжения, задвижвани с водна сила, ансамбълът „Занаятчийска чаршия“ и традиционни дейности на балканджиите.

За организаторите

www.facebook.com/urbanistas.eu

Urbanistas е платформа за градска култура и проекти, която цели да изследва, популяризира  и съдейства за подобряване на качеството на градската среда.

 

 

За организаторите
www.facebook.com/urbanistas.eu
Urbanistas. е платформа за градска култура и проекти, която цели да изследва, популяризира и съдейства за подобряване на качеството на градската среда.


За конктакт и новини по конкурса:
www.facebook.com/hoteletar
info@urbanistas.eu

За контакт с ЕМО „Етър“:
Тихомир Църов,
0883569586, t.tsarov@etar.bg