Регистър - Членове на КАБ

Търсене по име, фамилия, регистрационен номер или колегия.

Общо членове на КАБ: 5738 | Показват се 1 - 20 от 95 открити съвпадения:

Снимка Име Фамилия Рег. № ПП Професионална квалификация Регионална колегия
Александринна Илиева 05316 Ограничена с органичение Община Ландшафтен Архитект Плевен
Александър Станев 05523 Пълна Архитект Плевен
Алексей Трифонов 00155 Пълна Архитект Плевен
Анатоли Христов 03383 Пълна Архитект Плевен
Андрей Кучев 00856 Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община Архитект Плевен
Атанас Пенков 05468 Пълна Архитект Плевен
Бойко Балабанов 00157 Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община Архитект Плевен
Бойко Балтаков 00911 Ограничена с органичение Община Архитект Плевен
03398 Борислав Домусчиев 03398 Пълна Архитект Плевен
Борислав Дочев 01731 Пълна Архитект Плевен
Борислав Цветков 03255 Пълна Архитект Плевен
Валентин Партовски Валентин Партовски 05860 Пълна Архитект Плевен
05705 Венцислав Вълчев 05705 Отложена Архитект Плевен
Георги Андрейчев 00159 Пълна Архитект Плевен
Георги Маринов 00161 Пълна Архитект Плевен
Георги Димитров 05207 Пълна Архитект Плевен
Георги Кочков 00160 Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община Архитект Плевен
Даниела Нановска 01689 Пълна Архитект Плевен
Деница Топчиева-Денева 04137 Пълна Ландшафтен Архитект Плевен
Диана Гапова 04627 Пълна Архитект Плевен