Новини

Адвокат Кристина Койчева е специалист по процесуално представителство на корпоративни клиенти и банки по търговски, административни и арбитражни съдопроизвоства; подготовка на искови молби,...

Адвокат Костов е представител по индустриална собственост към Патентното ведомство на България в областта на всички обекти на индустриална собственост: търговски марки, патенти (изобретения), промишлени дизайни, географски означения, сортове растения и...

Борис Милчев е правен консултант и член на Сдружението „Българско общество по строително право“. Бивш заместник-министър в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (1997-2001)....