Новини

На сайта на КАБ през личния ви профил,  е достъпна цялата необходима документация за въвеждане на изискванията на GDPR Регламента в професионалната ви ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Парк „Борисова градина“ Уведомяваме всички заинтересовани физически...

За шеста поредна година „Академия ГРАДЪТ“ организира конкурси за български студенти и млади професионалисти, възпитаници на български и чуждестранни ...