Новини

На 15.05.2018 г. /вторник/ от 13:00 часа в залата на Студентския клуб във ВСУ се състоя тържествена церемония по удостояване с почетното звание...

Писмо от Зам.-министъра на МРРБ инж. Валентин Йовев - указания относно изработване на проекти на устройствени планове съгласно официално приетата координатна система. ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ...