България

На сайта на КАБ през личния ви профил,  е достъпна цялата необходима документация за въвеждане на изискванията на GDPR Регламента в професионалната ви ...

За шеста поредна година „Академия ГРАДЪТ“ организира конкурси за български студенти и млади професионалисти, възпитаници на български и чуждестранни ...

За първия и единствен официално регистриран студент от български произход в Баухаус – Мара Учкунова- Аубьок . КАБ РК Пловдив