Регистър архитекти

Тестови Потребител Платена ППП за 2024 г.

ланд.арх. Тестови Презиме Потребител

Рег. № в КАБ

012345

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Б

Том и Раздел

Том: I , Раздел: III