Регистър архитекти

Платена ОПП за 2024 г.

арх. Ивелин Димитров Михалев

Рег. № в КАБ

07001

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Ограничена

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: III , Раздел: I