Регистър архитекти

Платена ОПП за 2024 г.

арх. Дениза Недкова Кьорова

Рег. № в КАБ

06977

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Ограничена

Регионална колегия

Смолян

Том и Раздел

Том: III , Раздел: I