Регистър архитекти

Платена ОПП за 2024 г.

ланд.арх. Аделина Първанова Първанова

Рег. № в КАБ

06934

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Ограничена

Регионална колегия

София - град

София Ж

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: III