Регистър архитекти

Платена ОПП за 2024 г.

арх. Михаил Тодоров Няголов

За контакт: arch.nyagolov@gmail.com

За контакт

Уебсайт

http://06785

Рег. № в КАБ

06785

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Ограничена

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: III , Раздел: I

Проектантски бюра
ЗАХЕ ЕООД