Регистър архитекти

Платена ОПП за 2022 г.

арх. Адиле Ибраимова Билюкова

Рег. № в КАБ

06734

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Ограничена

Регионална колегия

Благоевград

Том и Раздел

Том: III , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)