Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Аглика Богомилова Петрова

Рег. № в КАБ

06473

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г-Овча купел

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I