Регистър архитекти

Борис Захариев Платена ППП за 2024 г.

арх. Борис Иванов Захариев

Рег. № в КАБ

06445

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
"СТУДИО КРИЕЙТИВ" ЕООД