Регистър архитекти

Борис Захариев Без ППП или ОПП за 2024 г.

арх. Борис Иванов Захариев

Рег. № в КАБ

06445

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Отложена

Регионална колегия

София - град

София Г

Том и Раздел

Том: VII , Раздел:

Проектантски бюра
"СТУДИО КРИЕЙТИВ" ЕООД