Регистър архитекти

Платена ОПП за 2020 г.

арх. Атанаска Георгиева Николова

Рег. № в КАБ

06388

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Ограничена

Регионална колегия

Бургас

Том и Раздел

Том: III , Раздел: I