Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2024 г.

ланд.арх. Мирослав Валериев Маринов

Рег. № в КАБ

06356

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Няма

Регионална колегия

Силистра

Том и Раздел

Том: , Раздел: