Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2022 г.

арх. Михаил Каменов Николов

Рег. № в КАБ

06323

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: , Раздел:

Проектантски бюра
АМАРХ ЕООД