Регистър архитекти

Платена ОПП за 2024 г.

арх. Абидин Сабри Мангов

Рег. № в КАБ

06014

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Ограничена

Регионална колегия

София - град

София Г

Том и Раздел

Том: III , Раздел: I

Декларарирани данни:
  • Работи, като служител към фирма с предмет на дейност "строителство":
    Билдинг Технолоджи ЕООД