Регистър архитекти

Платена ОПП за 2020 г.

арх. Абидин Сабри Мангов

Рег. № в КАБ

06014

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Ограничена

Регионална колегия

София - град

София Г-Красна поляна

Том и Раздел

Том: III , Раздел: I