Регистър архитекти

06000 Платена ППП за 2022 г.

ланд.арх. Даниела Венциславова Стайкова

VIRIDIS LANDSCAPE ARCHITECTS ::Стремим се да създадем качествена среда на живот, чрез добре премислена ландшафтнa архитектура. :: Проектираме от едромащабни концепции до малки конструктивни детайли. ::Залагаме на традиционните проектантски методи и същевременно прилагаме последните технолигични новости.

За контакт

Уебсайт

http://www.viridis.bg

Рег. № в КАБ

06000

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I