Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2024 г.

арх. Димитър Христов Понев

За контакт

Адрес

гр.София, жк."Възраждане ",

Рег. № в КАБ

05973

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Отложена

Регионална колегия

София - град

София Г

Том и Раздел

Том: VII , Раздел: