Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

ланд.арх. Веселин Йорданов Йорданов

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

05957

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I

Декларарирани данни:
  • Работи, като служител към фирма с предмет на дейност "строителство":
    LP consult