Регистър архитекти

Шебан Билянов Платена ППП за 2021 г.

арх. Шебан Хилмиев Билянов

За контакт

Адрес

sh.bilqnov.92@gmail.com tel: 0893328488

Рег. № в КАБ

05850

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Рудозем

Регионална колегия

Смолян

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Декларарирани данни:
  • Работи, като служител към фирма с предмет на дейност "строителство":
    Калвърт
  • Служител към държавна администрация:
    Главен архитек, община Рудозем
Допълнителни сертификати (1)