Регистър архитекти

Шебан Билянов Платена ППП за 2019 г.

арх. Шебан Хилмиев Билянов

За контакт

Адрес

sh.bilqnov.92@gmail.com tel: 0893328488

Рег. № в КАБ

05850

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Рудозем

Регионална колегия

Смолян

Том и Раздел

Том: III , Раздел: III