Регистър архитекти

Шебан Билянов Платена ППП за 2020 г.

арх. Шебан Хилмиев Билянов

За контакт

Адрес

sh.bilqnov.92@gmail.com tel: 0893328488

Рег. № в КАБ

05850

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Смолян

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I