Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Борислав Христов Димитров

Рег. № в КАБ

05765

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Смолян

Регионална колегия

Смолян

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    Община Смолян, община Община Смолян