Регистър архитекти

05749 Без ППП или ОПП за 2024 г.

арх. Явор Росенов Димитров

Моля, посетете моята страница в Linked In. Please visit my Linked In Page.

За контакт

Адрес

yav.dimitrov@gmail.com

Уебсайт

https://www.linkedin.com/in/yavor-dimitrov-79954467

Рег. № в КАБ

05749

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Отложена

Регионална колегия

София - град

София Б

Том и Раздел

Том: VII , Раздел: