Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Георги Пламенов Генев

Рег. № в КАБ

05505

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Е

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
И ХАУЗ АРКИТЕКТС ЕООД