Регистър архитекти

05493 Платена ППП за 2022 г.

ланд.арх. Паула Веселинова Малковска

За контакт

Уебсайт

http://05493

Рег. № в КАБ

05493

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I