Регистър архитекти

05472 Платена ППП за 2020 г.

урб. Петко Стефанов Маринов

Завършва специалност Урбанизъм при УАСГ със степен магистър през 2013 година и печели ГИС награда за приложение на географските информационни системи и технологиите при разработването на дипломната си работа, връчена от ЕСРИ България. След защитата на дипломната си работа е поканен да работи за „Велдер Консулт“ ООД, където участва в разработването на над 15 проекта в продължение на две години до 2015 година. В последствие започва да работи по самостоятелни проекти от 2015 година до момента. Проявява силен интерес в разработването на софтуерни продукти, насочени основно към оптимизация на работни процеси, както в проектирането така и в други бизнес практики. Владее Python, PostgreSQL, MySQL, ArcGIS, QuantumGIS, AutoCAD, Photoshop и други. Успешно разработва и прилага софтуерни инструменти за събиране, обработка и визуализация на данни. Основател и собственик на Urban Mapper Ltd. Проектантската компания предлага пълен спектър от урбанистични инструменти, сред които са изработване на общи устройствени планове, подробни устройствени планове, стратегии за развитие, интегрирани планове и внедряване на географски информационни системи (ГИС). Компанията е отдадена на полезността на всеки проект, на иновационния и гъвкав подход към нуждите на клиента. Извън проектантския си опит урб. Маринов работи и в областта на бизнес консултирането и пазарните проучвания като Старши изследовател от 2012 година.

За контакт

Адрес

office@urban-mapper.com

Уебсайт

https://urban-mapper.com/

Рег. № в КАБ

05472

Професионална квалификация

Урбанист

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: V , Раздел: I