Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Aнгелина Миткова Геренски

Рег. № в КАБ

05454

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I