Регистър архитекти

Платена ППП за 2023 г.

арх. Aнгелина Миткова Геренски

За контакт

Адрес

Пловдив, ул."Александър Ексарх" № 32

Рег. № в КАБ

05454

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I