Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Анатоли Стоянов Чаушев

За контакт

Адрес

гр.Пловдив ул.Архитект Камен Петков №10

Рег. № в КАБ

05388

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Смолян

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I