Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Яна Тенчева Банева

За контакт

Адрес

гр. Хасково, ж.к. “Одрин”14 вх,А, ет 9, ап. 35

Рег. № в КАБ

05372

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Хасково

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV