Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Тунджай Ремзи Тахир

За контакт

Адрес

Крумовград,ул.Иглика №6

Рег. № в КАБ

05314

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Кърджали

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I