Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Тунджай Ремзи Тахир

За контакт

Адрес

Крумовград,ул.Иглика №6

Рег. № в КАБ

05314

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Кърджали

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Декларарирани данни:
  • Работи, като служител към фирма с предмет на дейност "строителство":
    "ТРИ ГРУП ИНВЕСТ"ЕООД