Регистър архитекти

05313 Платена ППП за 2021 г.

арх. Севинч Юксел Расим

Възпитаник съм на ВСУ ‘’Любен Каравелов’’- гр. София. Опитът ми в областта на архитектурното проектиране включва изготвяне на проекти във всички фази, подбор на материали, контакт с крайни клиенти, съгласуване със специалности и държавни институции и т.н. Обект на разработа са били много офиси, еднофамилни, многофамилни жилищни сгради, търговски и промишлени сгради. Основните ми и професионални интереси са в облатта на многофамилните жилишнщни сгради и обществените сгради. В основите на дейността ми са заложени три градивни начала – ОТГОВОРНОСТ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ЛОЯЛНОСТ!

За контакт

Адрес

Кърджали 6600, ул. “Деде Агач”7

Уебсайт

https://www.facebook.com/SeARCHRassim/

Рег. № в КАБ

05313

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна : -

Регионална колегия

Кърджали

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)