Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Владимир Петров Гигов

За контакт

Адрес

Пловдив, ул. Стара планина 3,ет.4,ап.8

Рег. № в КАБ

05292

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
"Архитектурно студио ГИГ" ООД