Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Диана Тодорова Митева

Рег. № в КАБ

05287

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Смолян

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I