Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Мирослав Красимиров Орлоев

Рег. № в КАБ

05285

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Каварна

Регионална колегия

Силистра

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    Община Каварна, община Каварна