Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Яна Бориславова Борисова

За контакт

Адрес

гр.София 1618, ул."Бойчо Огнянов"№ 2

Рег. № в КАБ

05278

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Б-Илинден

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I