Регистър архитекти

05275 Платена ППП за 2022 г.

ланд.арх. Иглика Василева Недялкова

iglikavasileva@gmail.com

Рег. № в КАБ

05275

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Столична община

Регионална колегия

София - град

София Ж

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: II

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    район Банкя, община Столична община