Регистър архитекти

05275 Платена ППП за 2021 г.

ланд.арх. Иглика Василева Недялкова

За контакт

Уебсайт

http://iglikavasileva@gmail.com%20

Рег. № в КАБ

05275

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Столична община

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    район Банкя, община Столична община