Регистър архитекти

05186 Платена ППП за 2021 г.

арх. Маргарита Георгиева Божинова

За контакт

Адрес

гр.София

Уебсайт

https://www.m1k3project.com/

Рег. № в КАБ

05186

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община

Регионална колегия

София - град

София Г-Красно село

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Декларарирани данни:
  • Работи, като служител към фирма с предмет на дейност "строителство":
  • Служител към държавна администрация:
    , община
Допълнителни сертификати (1)