Регистър архитекти

05186 Без ППП или ОПП за 2024 г.

арх. Маргарита Георгиева Божинова

За контакт

Адрес

гр.София

Уебсайт

https://www.m1k3project.com/

Рег. № в КАБ

05186

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Отложена

Регионална колегия

София - град

София Г

Том и Раздел

Том: VII , Раздел:

Декларарирани данни:
  • Работи, като служител към фирма с предмет на дейност "строителство":
  • Служител към държавна администрация:
    , община