Регистър архитекти

05172 Платена ППП за 2022 г.

ланд.арх. Биляна Дочкова Лесидренска

За контакт

Уебсайт

https://www.botaniclab.bg/

Рег. № в КАБ

05172

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I