Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

ланд.арх. Димитър Петров Милушев

За контакт

Адрес

Sofia, Bulgaria

Уебсайт

http://www.sunnygardens.bg

Рег. № в КАБ

05112

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I